Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Mikrobiom u starijoj životnoj dobi

Dosadašnja istraživanja pokazala su snažnu povezanost starenja i promjena u sastavu crijevne mikroflore. Ustanovljeno je da se starenjem smanjuje broj bifidobakterija koje direktno utječu na vrijeme prolaska kroz crijeva, te da se u crijevnoj mikroflori osoba koje pate od funkcionalne konstipacije broj bifidobakterija i laktobacila smanjuje, a povećava se zastupljanost bakterija iz koljena Bacterioidetes.

Autorica članka: dr.sc. Katarina Fehir Šola, mag.pharm., univ.mag. fitofarmacije i dijetoterapije, inPharma 78,

Prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji u stariju životnu dob svrstavamo osobe starije od 65 godina. Početkom 2019. u zemljama Europske unije bilo je 90,5 milijuna starijih osoba, tj. 20,3% ukupnog stanovništva. Smatra se da će udio te populacije u sljedeća tri desetljeća brzo rasti i vrhunac dostići 2050. sa 129,8 milijuna, što će biti 29,4% ukupnog stanovništva EU 1. Popisom stanovništva iz 2001. u RH je udio starog stanovništva 17,7% u odnosu na ukupnu populaciju, međutim, u budućnosti se predviđaju isti trendovi kao i u drugim zemljama EU1. Na svjetskoj razini udio osoba starijih od 65 g. porastao je sa 6% u 1990. na 9% u 2019., a predviđa se porast na 16% već u 2050. 3. Nadalje, projekcije pokazuju da će te iste godine broj osoba starijih od 60 g. premašiti broj adolescenata i mladih u dobi od 14-24 godine, što će biti 2,1 milijarda naspram 2 milijarde4.

Starenje stanovništva postalo je jedno od najvažnijih pitanja budućeg društvenog razvoja velikog broja zemalja te najveći medicinski i socijalno-demografski problem širom svijeta. Relevantni podaci pokazuju da će se sustavi zdravstvene skrbi i pristupi liječenju u budućnosti morati prilagoditi demografskim promjenama. Mnoge razvijene zemlje svijeta i one u razvoju suočavaju se s drastičnim porastom broja starijih osoba što ima dalekosežne zdravstvene i ekonomske implikacije.

Očekivani životni vijek gotovo se udvostručio u posljednjih 150 godina. Starenje je snažan čimbenik rizika za razvoj višestrukih kroničnih bolesti, uključujući kardiovaskularne bolesti, moždani udar, karcinom, osteoartritis i demenciju. Dijagnoza i liječenje čestih kroničnih i degenerativnih bolesti značajno opterećuju proračune nacionalnih zdravstvenih sustava, pa stručnjaci sve više izražavaju zabrinutost za njihovu financijsku održivost 4,5.

Među osobama starije životne dobi posebice se ističu korisnici domova za starije i nemoćne osobe. Uglavnom su to najstariji bolesnici s većim funkcionalnim ograničenjima i većim brojem kroničnih bolesti u odnosu na starije osobe koje žive u zajednici. Stoga je zdravstvenim djelatnicima veliki izazov doprinos u rješavanju njihovih zdravstvenih problema, poboljšanju kvalitete života i u racionalizaciji povezanih troškova 6–8

zdravlje starijih osoba

Mikrobiota

Mikroorganizmi koji nastanjuju ljudsko tijelo skupno se nazivaju mikrobiota. Pojam crijevna mikrobiota odnosi se na skupinu živih mikroorganizama u probavnom sustavu domaćina. Ljudsko crijevo prirodno je stanište za različite vrste mikroorganizama, većinom bakterija koje su prilagođene životu na crijevnoj površini. Većina njih je bezopasna i pridonosi zdravlju domaćina9. Ti se organizmi zovu i komensalne (prijateljske) bakterije.

Ljudski gastrointestinalni trakt sadrži više od 1014 bakterija, s više od 1.000 različitih bakterijskih tipova10. Mikrobiološki cenzus utvrđuje se primjenom molekularnih metoda analiza 16S rRNA, 18S rRNA gena ili drugih markerskih gena11. Također, u usporedbi na razini gena ljudski genom broji oko 20.000 gena, a mikroorganizmi od 2 do 20 milijuna gena12. Gledajući na razini reda, crijevna mikrobiota sadrži 80-90% Firmicutes (gram-pozitivni), Bacteroides (gram-negativni) i Actinobacteria (gram-pozitivni). Među njima dominira red Firmicutes koji sadrži više od 200 rodova uključujući Lactobacillus, Bacillus i Clostridium13. Na razini reda i na taksonomskoj razini različitost je velika u odrasloj dobi i između pojedinaca.

Životni stil, prehrana i lijekovi značajno djeluju na mikrobiotu osoba starije životne dobi14. Procjenjuje se da u probavnom sustavu živi oko 2 kg bakterija, pri čemu svaka od njih ima svoju ulogu. Njihov broj povećava se prema distalnom dijelu probavnog sustava. Želudac i dvanaesnik imaju mali broj bakterija, manje od 103 jedinica, koje na gram crijevnog sadržaja, zbog niskog pH, stvaraju nove kolonije bakterija (Colony forming units, CFU). U želucu su najčešće bakterije laktobacili, enterokoki, bacili i Helicobacter pylori. Broj bakterija od jejunuma do ileuma proporcionalno se povećava od 104-107 CFU na gram sadržaja. Bakterijama je najviše naseljeno debelo crijevo gdje se broj bakterija penje do 1012 CFU/g15.

Najveći broj bakterija u probavnom sustavu čovjeka nesporogeni su anaerobi od kojih su najbrojniji: Bacteroides, Bifidobacterium, Clostridium, Lactobacillus, Eubacterium, Firmicutes, Enterococcus i Enterobacteriaceae10. Istraživanja su pokazala da svaki čovjek ima jedinstven mikrobiom na koji utječu prehrana, okoliš, genetika i rana izloženost mikroorganizmima16,17. Koliko je mikrobiota važna govori i podatak da bakterija u organizmu ima deset puta više nego ljudskih stanica (90% čini mikrobna zajednica, a 10% su eukariotske stanice). Ovisno o domaćinu, crijevna mikrobiota sadrži 400-1.500 vrsta bakterija koje pomažu očuvanju zdravlja 18.

Disbioza, narušavanje normalne ravnoteže između mikrobiote i domaćina, povezana je s mnogim bolestima (pretilost, malnutricija, upalna bolest crijeva, karcinom). To znači da su patogene bakterije brojčano prevladale one koje nose ravnotežu, što dovodi do narušavanja crijevne barijere. Do disbioze može doći zbog vanjskih i unutarnjih promjena kao što su promjena prehrane, korištenje antibiotika, starenje i utjecaj čimbenika iz okoliša 19.

Postoje dokazi da su upalni procesi, oksidacijski stres i crijevna mikrobiota u izravnoj vezi s prehranom, te da je moguće odgoditi promjene koje nastaju starenjem ako se intervenira pravilnom prehranom i/ili nadopunom pojedinih nutrijenata. Također je utvrđeno da određeni sojevi probiotika utječu na poboljšanje simptoma ulceroznog kolitisa i iritabilnog kolona te se dovode u vezu s redukcijom upalnih citokina20. Crijevna flora mijenja se starenjem, a uglavnom dolazi do smanjenja broja bifidobakterija. Iako još uvijek nije dokazano da je to razlog nastanka konstipacije, uočeno je da promjene crijevne flore dovode do smanjenja intestinalne pokretljivosti te da kratkolančane masne kiseline kao produkt bifidobakterija,  imaju važnu ulogu u skraćivanju vremena prolaska stolice21. Mikrobiomi osoba starije životne dobi pokazuju veće varijacije između pojedinaca, u usporedbi sa zdravom odraslom populacijom. Nadalje, uočene su poveznice mikrobiote s prehranom, životom u zajednici, obitelji ili domu za starije i nemoćne22.

Crijevna mikrobiota ima metaboličku, trofičku i zaštitnu ulogu.

Utjecaj probiotičkih bakterija na intestinalnu mikrobiotu

Glavna metabolička uloga bakterija koje se nalaze u probavnom sustavu je fermentacija neprobavljenih sastojaka hrane i endogene sluzi. Velika genska raznolikost unutar bakterijskog ekosustava rezultira složenom metaboličkom aktivnošću, obnavlja metaboličku energiju i osigurava hranjive tvari za rast i razmnožavanje bakterija. Najviše energije za rast bakterija u kolonu dobiva se razgradnjom ugljikohidrata čime nastaju kratkolančane masne kiseline 23. Sve navedeno važno je za čuvanje energije dobivene iz hranjivih tvari za sintezu vitamina (vitamin K, B12, folna kiselina, biotin) i apsorpciju minerala (kalcija, magnezija i željeza) te stvaranje kratkolančanih masnih kiselina. Trofička uloga mikrobiote podrazumijeva da crijevne bakterije mogu kontrolirati proliferaciju i diferencijaciju epitelnih stanica, prvenstveno kratkolančanim masnim kiselinama koje su njihov metabolički produkt. Bakterije imaju ključnu ulogu u razvoju crijevne i sustavne imunosti, stimuliraju epitelnu proliferaciju i obnavljanje epitela te imaju citoprotektivni učinak. Crijevna flora je ključna linija obrane kojom se sprječava kolonizacija patogenih bakterija i regulacija stečene i prirođene imunosti. Postoji nekoliko mehanizama obrane od patogena: kompetitivno isključivanje (natjecanje za nutrijente i prostor), proizvodnja antimikrobnih supstancija – bakteriocina, stimulacija sekrecije IgA te stvaranje mukoidnog soja 24.

Crijevno-moždana os (engl. gut-brain axis) je dvosmjerna komunikacijska mreža koja uključuje središnji živčani sustav (CNS), autonomni živčani sustav (ANS), enterički živčani sustav (ENS) te hipotalamičko-pituitarno adrenalnu os (HPS)25,26. Glavnu ulogu ima ENS, jer je on uključen u funkcije probavnog trakta. Epitelne stanice detektiraju promjene sastava mikrobiote, mijenjaju hormonsku sekreciju i šalju signale ENS-u. Osim toga, ENS dobiva informacije od probavnog endokrinog i imunog sustava te od mozga kroz simpatičke, parasimpatičke i hormonske puteve. ENS formulira dostavljene informacije i šalje odgovor u obliku regulacije motorne funkcije, sekrecije i apsorpcije, metabolizma glukoze, modulacije imunosnog sustava, sinkronizacije fizioloških i emocionalnih stanja koja utječu na gastrointestinalni trakt. Kod osoba koje boluju od raznih bolesti kao što su dispepsija, iritabilni kolon, pretilost ili dijabetes, može doći do promjena u signalizaciji 19.

Disbalans mikrobiote povezan je s oštećenjem crijevne funkcije i s aktiviranjem imunosnog sustava, te dovodi do oslobađanja upalnih medijatora i drugih neuroaktivnih molekula u sistemsku cirkulaciju, odakle dopiru do mozga i rezultiraju promjenama u spoznajama i ponašanju. Središnji podražaji poput stresa mogu poremetiti imunitet sluznice, djelovati na mikrobiotu crijeva te dovesti do disfunkcije crijeva. Bolesti koje su povezane s crijevno-moždanom osi su stres, depresija, anksioznost, IBS, visceralna bol, pretilost, autizam i Parkinsonova bolest 26.

Pregled kliničkih dokaza – utjecaj probiotika na konstipaciju

Funkcionalna konstipacija u velikoj mjeri zahvaća osobe starije životne dobi i značajno im smanjuje kvalitetu života. Posebice pogađa korisnike domova za starije i nemoćne kao rezultat slabe pokretljivosti, smanjenog unosa hrane i tekućine, te primjene velike količine lijekova27. Dosadašnja istraživanja pokazala su snažnu povezanost starenja i promjena u sastavu crijevne mikroflore. Ustanovljeno je da se starenjem smanjuje broj bifidobakterija koje direktno utječu na vrijeme prolaska kroz crijeva. Nadalje, dokazano je da se u odnosu na zdrave osobe, u crijevnoj mikroflori osoba koje pate od funkcionalne konstipacije smanjuje broj bifidobakterija i laktobacila, dok se povećava zastupljenost bakterija iz koljena Bacterioidetes. U skladu s navedenim, mnoge su randomizirane studije pokazale da probiotici mogu skratiti vrijeme prolaza kroz crijevo te povećati učestalost i poboljšati konzistenciju stolice28. Stoga je logično da upravo vrste iz rodova Bifidobacterium i Lactobacillus imaju velik potencijal u prevenciji i liječenju funkcionalne konstipacije. Dodatno je dokazano da učinak na funkcionalnu konstipaciju ovisi o izboru specifičnih sojeva probiotika koji mogu djelovati sinergistički u formuliranim pripravcima29. Bez obzira na primjenu laksativa, kod nekih pacijenata s konstipacijom ne postižu se zadovoljavajući rezultati30. Stoga je opravdana potreba za istraživanjem mogućnosti primjene bakterija koje čine zdravu mikrofloru31.

Dosadašnja istraživanja podupiru ulogu crijevne mikrobiote u patogenezi i liječenju konstipacije32, što ohrabruje primjenu probiotika kod osoba s funkcionalnom konstipacijom. Studije su pokazale da sojevi Bifodobacterium animalis subsp. lactis BB-12 i GCL2505 značajno povećavaju ukupni broj bifidobakterija u crijevima ljudi33, poboljšavaju frekvenciju pražnjenja crijeva, te ublažavaju abdominalne tegobe zdravih osoba s malom frekvencijom pražnjenja34. Utvrđeno je također da se primjenom sojeva Bifidobacterium lactis DN-173 010 i HN019 poboljšava vrijeme prolaska kroz crijeva35,36. Druga studija je pokazala da soj B. lactis HN019 nakon 28 dana suplementacije poboljšava frekvenciju kod odraslih osoba s funkcionalnom konstipacijom, ali bez statističke značajnosti37. U suprotnosti s navedenim, jedna radnomizirana klinička studija pokazala je da primjena soja Bifidobacterium lactis NCC2818 nema učinka na vrijeme prolaska kroz crijeva, ne utječe na prateće simptome konstipacije niti na konzistenciju stolice. Isto tako nisu utvrđene niti promjene mikrobiote u stolici, uključujući i koncentraciju bifidobakterija34.

Jedna je klinička studija procijenila da fermentirani zobeni napitak s dva odabrana soja Bifidobacterium longum i B. lactis BB-12 pozitivno utječe na pražnjenje crijeva i konzistenciju stolice kod korisnika doma za starije osobe38. Nadalje, utvrđeno je da uzimanje probiotičkog napitka koji sadrži Lactobacillus casei Shirota značajno ublažava simptome konstipacije i poboljšava konzistenciju stolice osoba koje pate od kronične konstipacije, već od drugog tjedna tretmana39.

Nekoliko formulacija probiotika s različitim sojevima bifidobakterija i laktobacila također je bilo uključeno u klinička istraživanja. Ispitan je učinak sojeva Lactobacillus acidophilus DDS-1, Bifidobacterium animalis subsp. lactis UAB1a-12, Bifidobacterium longum UAB1-14 i Bifidobacterium bifidum UABb-10 na pražnjenje crijeva i profil mikrobiote osoba s funkcionalnom konstipacijom. Iako nije bilo statističke značajnosti, probiotici su pozitivno modulirali funkciju crijeva u odnosu na placebo, te su povećali udio fibrolitičkih bakterija u crijevnoj mikroflori40. Utvrđeno je da uzimanje jogurta koji sadrže sojeve Bifidobacterium lactis HN019 i Lactobacillus acidophilus NCFM može značajno skratiti vrijeme prolaska kroz crijeva nakon dva tjedna primjene, u odnosu na kontrolnu skupinu41.

Dokazano je da primjena sojeva Lactobacillus acidophilus LA-5 i Bifidobacterium animalis subsp. lactis BB-12 ublažava simptome konstipacije i poboljšava frekvenciju pražnjenja crijeva starijih osoba42. U studiji koja je koristila kombinaciju probiotičkih sojeva Lactobacillus i Bifidobacterium tijekom 45 dana postigao se učinak na smanjenje korištenja laksativa za čak 10%43. Rezultati navedenih studija sugeriraju da primjena probiotika ima mali, ali značajan učinak na konstipaciju osoba starije životne dobi.

Mnoga istraživanja koja su ispitivala različite sojeve Lactobacillus spp. (casei, reuteri, plantarum) ili Bifidobacterium spp. upućuju na dobrobit kod funkcionalne konstipacije. Dokazano je da dolazi do poboljšanja peristaltike crijeva, poboljšanja defekacije, te smanjenja abdominalne boli44. Mogući mehanizam djelovanja probiotika na funkcionalnu konstipaciju je djelovanje na sastav gastrointestinalne mikrobiote, čiji nusprodukti stupaju u interakciju s receptorima (TLR, engl. Toll-like receptor) kao i s dendritičkim stanicama. TLR signalizacija kontrolira ENS te time i pokretljivost gastrointestinalnog sustava. Kao odgovor na SCFA oslobađa se 5-HT iz enterokromafinskih stanica koji stimulira receptore 5-HT3 koji se nalaze na vlaknima vagusa, što rezultira mišićnim kontrakcijama.

Dodavanje probiotika osobama koje pate od funkcionalne konstipacije, može znatno utjecati na kvalitetu njihovog života45,46.

Literatura:

1.        Eurostat. Ageing Europe – Looking at the Lives of Older People in the EU.; 2020.

2.        Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske. Statistički ljetopis Republike Hrvatske 2017. Stat Ljetop Republike Hrvat. 2017. doi:10.1177/1947601911426007

3.        Nations Department of Economic U, Affairs S, Division P. World Population Ageing 2019.; 2019.

4.        Rudnicka E, Napierała P, Podfigurna A, Męczekalski B, Smolarczyk R, Grymowicz M. The World Health Organization (WHO) approach to healthy ageing. Maturitas. 2020;139:6-11. doi:10.1016/j.maturitas.2020.05.018

5.        Atella V, Piano Mortari A, Kopinska J, et al. Trends in age-related disease burden and healthcare utilization. Aging Cell. 2019;18(1). doi:10.1111/acel.12861

6.        Boscart V, Crutchlow LE, Sheiban Taucar L, et al. Chronic disease management models in nursing homes: A scoping review. BMJ Open. 2020;10(2). doi:10.1136/bmjopen-2019-032316

7.        Moore KL, Boscardin WJ, Steinman MA, Schwartz JB. Patterns of chronic co-morbid medical conditions in older residents of U.S. nursing homes: Differences between the sexes and across the agespan. J Nutr Heal Aging. 2014;18(4):429-436. doi:10.1007/s12603-014-0001-y

8.        Bökberg C, Behm L, Ahlström G. Quality of life of older persons in nursing homes after the implementation of a knowledge-based palliative care intervention. Int J Older People Nurs. 2019;14(4):12258. doi:10.1111/opn.12258

9.        Lozupone CA, Stombaugh JI, Gordon JI, Jansson JK, Knight R. Diversity, stability and resilience of the human gut microbiota. Nature. 2012. doi:10.1038/nature11550

10.      Wallace TC, Guarner F, Madsen K, et al. Human gut microbiota and its relationship to health and disease. Nutr Rev. 2011;69(7):392-403. doi:10.1111/j.1753-4887.2011.00402.x

11.      Marchesi JR, Ravel J. The vocabulary of microbiome research: a proposal. Microbiome. 2015;3(1):31. doi:10.1186/s40168-015-0094-5

12.      Turnbaugh PJ, Ley RE, Hamady M, Fraser-Liggett CM, Knight R, Gordon JI. The Human Microbiome Project. Nature. 2007;449(7164):804-810. doi:10.1038/nature06244

13.      Vrieze A, Holleman F, Zoetendal EG, De Vos WM, Hoekstra JBL, Nieuwdorp M. The environment within: How gut microbiota may influence metabolism and body composition. Diabetologia. 2010;53(4):606-613. doi:10.1007/s00125-010-1662-7

14.      Arboleya S, Watkins C, Stanton C, Ross RP. Gut bifidobacteria populations in human health and aging. Front Microbiol. 2016;7(AUG):1204. doi:10.3389/fmicb.2016.01204

15.      Petschow B, Doré J, Hibberd P, et al. Probiotics, prebiotics, and the host microbiome: The science of translation. Ann N Y Acad Sci. 2013;1306(1):1-17. doi:10.1111/nyas.12303

16.      Lloyd-Price J, Abu-Ali G, Huttenhower C. The healthy human microbiome. Genome Med. 2016;8(1):1-11. doi:10.1186/s13073-016-0307-y

17.      Huttenhower C, Gevers D, Knight R, et al. Structure, function and diversity of the healthy human microbiome. Nature. 2012;486(7402):207-214. doi:10.1038/nature11234

18.      Rowland I, Gibson G, Heinken A, et al. Gut microbiota functions: metabolism of nutrients and other food components. Eur J Nutr. 2018;57(1). doi:10.1007/s00394-017-1445-8

19.      Guinane CM, Cotter PD. Role of the gut microbiota in health and chronic gastrointestinal disease: Understanding a hidden metabolic organ. Therap Adv Gastroenterol. 2013;6(4):295-308. doi:10.1177/1756283X13482996

20.      Ostan R, Béné MC, Spazzafumo L, et al. Impact of diet and nutraceutical supplementation on inflammation in elderly people. Results from the RISTOMED study, an open-label randomized control trial. Clin Nutr. 2016. doi:10.1109/EEEIC.2015.7165240

21.      Ale EC, Binetti AG. Role of Probiotics, Prebiotics, and Synbiotics in the Elderly: Insights Into Their Applications. Front Microbiol. 2021;12. doi:10.3389/fmicb.2021.631254

22.      Claesson MJ, Jeffery IB, Conde S, et al. Gut microbiota composition correlates with diet and health in the elderly. Nature. 2012;488(7410):178-184. doi:10.1038/nature11319

23.      Guarner F. Enteric flora in health and disease. Digestion. 2006;73(SUPPL. 1):5-12. doi:10.1159/000089775

24.      Butel MJ. Probiotics, gut microbiota and health. Med Mal Infect. 2014. doi:10.1016/j.medmal.2013.10.002

25.      Barrett E, Kerr C, Murphy K, et al. The individual-specific and diverse nature of the preterm infant microbiota. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed. 2013;98(4). doi:10.1136/archdischild-2012-303035

26.      Martin CR, Osadchiy V, Kalani A, Mayer EA. The Brain-Gut-Microbiome Axis. CMGH. 2018;6(2):133-148. doi:10.1016/j.jcmgh.2018.04.003

27.      Roque MV, Bouras EP. Epidemiology and management of chronic constipation in elderly patients. Clin Interv Aging. 2015. doi:10.2147/CIA.S54304

28.      Dimidi E, Mark Scott S, Whelan K. Probiotics and constipation: Mechanisms of action, evidence for effectiveness and utilisation by patients and healthcare professionals. Proc Nutr Soc. 2020. doi:10.1017/S0029665119000934

29.      Shirvani-Rad S, Tabatabaei-Malazy O, Mohseni S, et al. Probiotics as a Complementary Therapy for Management of Obesity: A Systematic Review. Evidence-based Complement Altern Med. 2021. doi:10.1155/2021/6688450

30.      Bongers MEJ, Benninga MA, Maurice-Stam H, Grootenhuis MA. Health-related quality of life in young adults with symptoms of constipation continuing from childhood into adulthood. Health Qual Life Outcomes. 2009. doi:10.1186/1477-7525-7-20

31.      Yamashiro Y. Gut Microbiota in Health and Disease. Ann Nutr Metab. 2018. doi:10.1159/000481627

32.      Chassard C, Dapoigny M, Scott KP, et al. Functional dysbiosis within the gut microbiota of patients with constipated-irritable bowel syndrome. Aliment Pharmacol Ther. 2012;35(7):828-838. doi:10.1111/j.1365-2036.2012.05007.x

33.      Eskesen D, Jespersen L, Michelsen B, Whorwell PJ, Müller-Lissner S, Morberg CM. Effect of the probiotic strain Bifidobacterium animalis subsp. lactis, BB-12®, on defecation frequency in healthy subjects with low defecation frequency and abdominal discomfort: A randomised, double-blind, placebo-controlled, parallel-group trial. Br J Nutr. 2015;114(10):1638-1646. doi:10.1017/S0007114515003347

34.      Dimidi E, Zdanaviciene A, Christodoulides S, et al. Randomised clinical trial: Bifidobacterium lactis NCC2818 probiotic vs placebo, and impact on gut transit time, symptoms, and gut microbiology in chronic constipation. Aliment Pharmacol Ther. 2019;49(3):251-264. doi:10.1111/apt.15073

35.      Agrawal A, Houghton LA, Morris J, et al. Clinical trial: The effects of a fermented milk product containing Bifidobacterium lactis DN-173 010 on abdominal distension and gastrointestinal transit in irritable bowel syndrome with constipation. Aliment Pharmacol Ther. 2009. doi:10.1111/j.1365-2036.2008.03853.x

36.      Waller PA, Gopal PK, Leyer GJ, et al. Dose-response effect of Bifidobacterium lactis HN019 on whole gut transit time and functional gastrointestinal symptoms in adults. Scand J Gastroenterol. 2011;46(9):1057-1064. doi:10.3109/00365521.2011.584895

37.      Ibarra A, Latreille-Barbier M, Donazzolo Y, Pelletier X, Ouwehand AC. Effects of 28-day Bifidobacterium animalis subsp. lactis HN019 supplementation on colonic transit time and gastrointestinal symptoms in adults with functional constipation: A double-blind, randomized, placebo-controlled, and dose-ranging trial. Gut Microbes. 2018. doi:10.1080/19490976.2017.1412908

38.      Pitkälä KH, Strandberg TE, Finne-Soveri UH, Ouwehand AC, Poussa T, Salminen S. Fermented cereal with specific Bifidobacteria normalizes bowel movements in elderly nursing home residents. A randomized, controlled trial. J Nutr Heal Aging. 2007.

39.      Koebnick C, Wagner I, Leitzmann P, Stern U, Zunft HJF. Probiotic beverage containing Lactobacillus casei Shirota improves gastrointestinal symptoms in patients with chronic constipation. Can J Gastroenterol. 2003;17(11):655-659. doi:10.1155/2003/654907

40.      Martoni CJ, Evans M, Chow CET, Chan LS, Leyer G. Impact of a probiotic product on bowel habits and microbial profile in participants with functional constipation: A randomized controlled trial. J Dig Dis. 2019;20(9):435-446. doi:10.1111/1751-2980.12797

41.      Magro DO, De Oliveira LMR, Bernasconi I, et al. Effect of yogurt containing polydextrose, Lactobacillus acidophilus NCFM and Bifidobacterium lactis HN019: A randomized, double-blind, controlled study in chronic constipation. Nutr J. 2014;13(1):75. doi:10.1186/1475-2891-13-75

42.      Zarrati M, Shidfar F, Nourijelyani K, et al. Lactobacillus acidophilus La5, Bifidobacterium BB12, and Lactobacillus casei DN001 modulate gene expression of subset specific transcription factors and cytokines in peripheral blood mononuclear cells of obese and overweight people. BioFactors. 2013;39(6):633-643. doi:10.1002/biof.1128

43.      Zaharoni H, Rimon E, Vardi H, Friger M, Bolotin A, Shahar DR. Probiotics improve bowel movements in hospitalized elderly patients – The proage study. J Nutr Heal Aging. 2011;15(3):215-220. doi:10.1007/s12603-010-0323-3

44.      Del Piano M, Carmagnola S, Anderloni A, et al. The Use of Probiotics in Healthy Volunteers With Evacuation Disorders and Hard Stools. J Clin Gastroenterol. 2010;44(SUPPL. 1):S30-S34. doi:10.1097/MCG.0b013e3181ee31c3

45.      Belsey J, Greenfield S, Candy D, Geraint M. Systematic review: Impact of constipation on quality of life in adults and children. Aliment Pharmacol Ther. 2010. doi:10.1111/j.1365-2036.2010.04273.x

46.      Wald A, Scarpignato C, Kamm MA, et al. The burden of constipation on quality of life: Results of a multinational survey. Aliment Pharmacol Ther. 2007. doi:10.1111/j.1365-2036.2007.03376.x