Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Nasafytol®

Premium proizvod koji sadrži 65 mg bioaktivnog kvercetina, bioaktivni ekstrakt kurkume (Curcuma longa) standardiziran na 42 mg kurkumina i 2,25 μg vitamina D3 u tekućoj mikroemulziji. Tehnološki optimirana bioraspoloživost u odnosu na prirodne oblike 80x je veća za kvercetin i čak 500x veća za kurkumin. Tri publicirane randomizirane kontrolirane studije s Nasafytolom – dvije s ambulantnim i jedna s hospitaliziranim COVID-19 pozitivnim bolesnicima – pokazale su brže čišćenje od SARS-CoV-2 virusne infekcije, brzo poboljšanje akutnih simptoma povezanih sa COVID-19 i kontrolu ranog hiperupalnog odgovora, te značajno smanjenje trajanja hospitalizacije. Proizvod je namijenjen odraslima i djeci starijoj od 6 godina, u dozi od 2 kapsule na dan za podršku imunitetu te u dozi od 4 kapsule na dan u fazi akutne infekcije.