Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Zdravlje srca i kardiovaskularnog sustava

Nove Smjernice Europskog udruženja za hipertenziju (ESH) iz 2023. godine navode da javne ljekarne mogu biti prikladna mjesta za pružanje ljekarničke skrbi i edukacije osobama koje boluju od hipertenzije te da dostupni dokazi podupiru značajnu ulogu ljekarnika u otkrivanju i kontroli hipertenzije i kardiovaskularnih čimbenika rizika

Autorica članka: Maja Radovanlija, mag.pharm., univ.mag. kliničke farmacije, inPharma 87