Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Mikrobiom kože u zdravlju i bolesti

Uočeno je da narušavanje kožnog mikrobioma može dovesti do brojnih bolesti, ali je nejasno da li bolesti nastaju zbog promjene mikrobioma, ili nakon pojave kožne bolesti posljedično dolazi do promjene mikrobioma. Ispitivanje mogućih promjena mikrobioma u pojedinim kožnim bolestima pridonosi upoznavanju nastanka i razvoja bolesti te pomaže u osmišljavanju novih mogućnosti liječenja.

Autorica članka: prof.dr.sc. Liborija Lugović-Mihić, dermatovenerolog, Klinika za kožne i spolne bolesti, KBC Sestre milosrdnice, Zagreb, inPharma 77