Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Karakteristike i klinička primjena probiotika Saccharomyces boulardii

S. boulardii preživljava prolazak kroz sve razine probavnog sustava, otporan je na niske pH vrijednosti i žučne soli te je otporan na antibiotike. Istraživanja su pokazala da producira brojne bioaktivne metabolite koji posjeduju antioksidacijsko, antibakterijsko, antitumorsko i protuupalno djelovanje.

Autorica članka: prof.dr.sc. Darija Vranešić Bender, inPharma 83

Mikrobiom u starijoj životnoj dobi

Dosadašnja istraživanja pokazala su snažnu povezanost starenja i promjena u sastavu crijevne mikroflore. Ustanovljeno je da se starenjem smanjuje broj bifidobakterija koje direktno utječu na vrijeme prolaska kroz crijeva, te da se u crijevnoj mikroflori osoba koje pate od funkcionalne konstipacije broj bifidobakterija i laktobacila smanjuje, a povećava se zastupljanost bakterija iz koljena Bacterioidetes.

Autorica članka: dr.sc. Katarina Fehir Šola, mag.pharm., univ.mag. fitofarmacije i dijetoterapije, inPharma 78,

Mikrobiom kože u zdravlju i bolesti

Uočeno je da narušavanje kožnog mikrobioma može dovesti do brojnih bolesti, ali je nejasno da li bolesti nastaju zbog promjene mikrobioma, ili nakon pojave kožne bolesti posljedično dolazi do promjene mikrobioma. Ispitivanje mogućih promjena mikrobioma u pojedinim kožnim bolestima pridonosi upoznavanju nastanka i razvoja bolesti te pomaže u osmišljavanju novih mogućnosti liječenja.

Autorica članka: prof.dr.sc. Liborija Lugović-Mihić, dermatovenerolog, Klinika za kožne i spolne bolesti, KBC Sestre milosrdnice, Zagreb, inPharma 77