Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Nasafytol®

Premium proizvod koji sadrži 65 mg bioaktivnog kvercetina, bioaktivni ekstrakt kurkume (Curcuma longa) standardiziran na 42 mg kurkumina i 2,25 μg vitamina D3 u tekućoj mikroemulziji. Tehnološki optimirana bioraspoloživost u odnosu na prirodne oblike 80x je veća za kvercetin i čak 500x veća za kurkumin. Tri publicirane randomizirane kontrolirane studije s Nasafytolom – dvije s […]