Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Liječenje sportskih ozljeda iz perspektive ljekarnika

Prednosti topikalnog liječenja bolova i ozljeda koštano-mišićnog sustava primjenom na kožu su postizanje visokih koncentracija lijeka na mjestu primjene i smanjenje sistemskih nuspojava u odnosu na lijekove koji se primjenjuju parenteralno ili oralno