Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Vitamin D u trudnoći i rizik od astme u djetinjstvu

Cilj nedavnog preglednog rada bio je istražiti podatke 15-godišnje studije Vitamin D Antenatal Asthma Reduction Trial (VDAART) te utvrditi postoji li uistinu povezanost između viših doza vitamina D u trudnoći i smanjenja rizika od razvoja astme u djetinjstvu

Nedostatak vitamina D u trudnoći može dovesti do brojnih komplikacija, uključujući nižu porođajnu masu djeteta te razvoj brojnih autoimunih bolesti. Dosadašnja istraživanja upućuju na povezanost niskih razina vitamina D kod trudnica s razvojem astme kod djece, jedne od najčešćih kroničnih bolesti u dječjoj dobi. Oko 40% djece u dobi od tri godine suočava se sa svakodnevnim otežanim disanjem, a do 6. godine života čak 20% djece razvije astmu. Ta kronična bolest značajno utječe na fizički, emocionalni i socijalni aspekt života oboljelih osoba. Iako se astma može pojaviti u bilo kojoj životnoj dobi, obično se javlja u djetinjstvu te popušta ili potpuno prestaje do odrasle dobi.

Veza između prenatalnih razina vitamina D i razvoja astme u djetinjstvu već je dulje vrijeme nejasna. Dok promatračke studije pokazuju da više razine prenatalnog vitamina D mogu štiti od razvoja astme u djetinjstvu, klinička istraživanja dodatnog unosa vitamina D tijekom trudnoće nisu pružila slične zaključke. Razumijevanje uloge hranjivih tvari, njihove doze i početka dodatnog unosa ključne su u razdoblju trudnoće. Premda se trudnicama danas preporučuje dodatni unos vitamina D, mnogima i dalje nije potpuno jasno uzimaju li pravu dozu i u pravom trenutku. Da bi se postigla razina 25(OH)D u krvi od najmanje 30 ng/ml, smjernice Američkog endokrinološkog društva preporučuju dojenčadi, djeci i odraslima unos od 400-1.000 IJ, 600-1.000 IJ i 1.000-1.500 IJ vitamina D na dan.

Cilj nedavnog preglednog rada bio je istražiti podatke 15-godišnje studije Vitamin D Antenatal Asthma Reduction Trial (VDAART) te utvrditi postoji li uistinu povezanost između viših doza vitamina D u trudnoći i smanjenja rizika od razvoja astme u djetinjstvu. Ta je studija bila dvostrukoslijepa, placebom kontrolirana, randomizirana studija provedena na trudnicama s osobnom ili obiteljskom poviješću alergija ili astme. Ukupno 435 trudnica raspoređeno je da svakodnevno prima prenatalni multivitamin koji sadrži 400 IJ vitamina D, sa ili bez dodatnih 4.000 IJ vitamina D. Intervencija je započela između 10. i 18. tjedna trudnoće.

Djeca čije su majke primale visoke doze vitamina D imala su 20 % manji rizik za razvoj astme u odnosu na djecu majki iz kontrolne skupine. Također, u istoj su skupini uočene niže razine IgE u serumu (osobe oboljele od astme imaju više razine IgE) te bolja funkcija pluća. Na temelju podataka dobivenih proučavanjem VDAART studije, istraživači preporučuju što ranije određivanje statusa vitamina D kod trudnica, uz propisivanje dodatnog unosa u obliku dodatka prehrani.

Izvor: Journal of Allergy and Clinical Immunology