Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Prijava za sudjelovanje

Popunjavanjem ove prijavnice prijavljujete se na stručni skup Zdravlje mozga koji će se održati 20. rujna 2024. u Sheraton hotelu u Zagrebu.

Kotizacija za sudjelovanje uživo iznosi 60 EUR, a za on-line pristup 40 EUR.

Studentska kotizacija za sudjelovanje uživo iznosi 47,50 EUR, a za on-line sudjelovanje 30 EUR.

Da bi postupak prijave i plaćanja kotizacije bio što jednostavniji i brži, sudionicima ne šaljemo ponude za plaćanje kotizacije.

Molimo Vas da uplatu izvršite koristeći sljedeće podatke:
Primatelj: Kreativna kancelarija d.o.o.
IBAN: HR6424840081500184416

Poziv na broj: ostaviti prazno ili u malu kućicu upisati 99

Opis plaćanja: ime i prezime sudionika – Zdravlje mozga

Nakon evidentiranja uplate, na e-mail adresu navedenu u prijavi bit će poslan R1 račun s naznakom da je plaćen. Račun obavezno proslijedite u svoje računovodstvo.