Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Probiotik u smanjenju PMS-a

U novom randomiziranom, placebom kontroliranom, dvostrukoslijepom ispitivanju istraživana je učinkovitost kontinuiranog unosa probiotika L. paragasseri na menstrualne simptome 80 zdravih odraslih žena tijekom tri menstrualna ciklusa